Adab

/Tag:Adab

Adab Hari raya Idul Adha

Besok kita akan melaksanakan Sholat Id idul adha, perlu kita ketahui bahwa melaksanakan sholat Hari raya ada Adabnya , Adap saja kah itu ? Dari Nafi’, beliau mengatakan ?? ??? ???? ?? ??? ??? ????? ??? ????? ??? ?? ???? ??? ?????? bahwa Ibnu Umar radliallahu ‘anhuma mandi pada hari Idul Fitri sebelum berangkat ke lapangan. [...]

By |August 31st, 2017|Islam|0 Comments

Adab Adab menuntut ilmu

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya masalah adab. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Berikut diantara adab-adab yang selayaknya diperhatikan ketika seseorang menuntut ilmu syar’i, Pertama, Mengikhlaskan niat dalam menuntut [...]

By |August 22nd, 2017|Islam|0 Comments

Adab ke kamar mandi

pastinya setiap hari kita sering sekali bolak-balik kamar mandi. Entah itu mandi, buang air besar atau kecil, mencuci tangan sampai aktivitas mencuci pakaian. Nah… apakah kita sudah mengetahui adab-adabnya ketika masuk kamar mandi dan ketika berada dalam kamar mandi serta buang air besar atau kecil   ?. Ternyata masuk kamar mandi buang air besar atau kecil  [...]

By |August 20th, 2017|Islam|0 Comments

Adab Tidur Dalam Islam

Allah Berfirman: Dan diantara tanda tanda kekuasaan-NYA  ialah tidurmu di waktu malam  dan siang hari dan usahamu mencari dari sebahagian dari karunia-NYA. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda tanda bagi kaum yang mendengarkan.(QS. Ar-Ruum: 23) Allah  juga berfirman: Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat.(QS. An-Naba: 9). Imam ibnu katsir berkata: “Yaitu trmasuk tanda-tanda kekusaan-Nya [...]

By |August 20th, 2017|Islam|0 Comments

Adab Membaca Al Quran

Sebagai kitab suci, Al Quran memiliki adab tersendiri bagi orang yang membacanya. Adab tersebut telah diatur dengan baik demi menjaga keagungan dan juga penghormatan terhadap Al Quran. Setiap orang yang akan atau tengah membaca Al Quran haruslah memperhatikan adab-adab tersebut. Di antara adab-adab yang dimaksud ialah: Suci Badan (????? ?????) Diantara adab tilawah adalah suci [...]

By |April 15th, 2017|Islam|0 Comments

Adab Bergaul Dalam Islam

Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti dan akan sangat membutukan sosialisasi sesama manusia. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, seperti yang dituliskan pada Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13: Artinya; “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang [...]

By |April 13th, 2017|Islam|0 Comments

Adab Bercanda Dalam islam

‘’Bercanda atau bersenda gurau adalah salah satu bumbu dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Ia terkadang diperlukan untuk menghilangkan kejenuhan dan menciptakan keakraban, namun tentunya bila disajikan dengan bagus sesuai porsinya dan melihat kondisi yang ada. Sebab, setiap tempat dan suasana memang ada bahasa yang tepat untuk diutarakan. Khalil bin Ahmad berkata, “Manusia dalam penjara (terkekang) [...]

By |April 11th, 2017|Islam|0 Comments

Adab Kepada Orang Tua

“Sebelumnya Kita sudah membahas Adab makan dan minum, dan  adab berdoa . Di artikel kali ini kita akan membahas bagaimana Adab kepada Orang tua kita yang telah di ajarkan Nabi Muhammad SAW. Seorang Muslim tentu mengetahui hak kedua orang tua atas dirinya dan kewajiban berbakti, menaati dan berbuat baik terhadap keduanya. Bukan hanya karena mereka [...]

By |April 9th, 2017|Islam|0 Comments

Adab Berpakain dalam Islam

  Di artikel sebelumnya telah dijelaskan tetang adab makan & minum kali ini kita akan membahas adab berpakain,,apa apa saja sih adab perpakain yang di anjurkan dalam islam berikut ulasanya: Tuntunan Berpakaian Menurut Al-Qur'an dan Hadits. Pakaian adalah termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Allah Ta'al berfirman: ?????????? ??????? ???? ?????????? ?????????? ????????? ???????? ????????????? ??????????? ????????? [...]

By |April 9th, 2017|Islam|0 Comments

Adab Makan & Minum

  ‘’Manusia dan jin di ciptakan di dunia tidak lain hanyalah beribadah Kepada Allah SWT, apakah beribadah itu sholat , puasa, mengaji, sedekah, berdzikir ibadah tidak hanya itu kita makan dan minum pun bisa mendapatkan nilai ibadah kenapa begitu Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan ibadah sholat dan sebagai nya Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan [...]

By |April 8th, 2017|Islam|0 Comments

Adab Berdoa

Doa adalah permohonan kepada Allah yang disertai kerendahan hati untuk mendapatkan suatu kebaikan dan kemaslahatan yang berada di sisi-Nya. Sedangkan sikap khusyu’ dan tadharru’ dalam menghadapkan diri kepada-Nya merupakan hakikat pernyataan seorang hamba yang sedang mengharapkan tercapainya sesuatu yang dimohonkan. Itulah pengertian doa secara syar’i yang sebenanya. ‘’Setiap orang pasti selalu berdoa agar hidupnya lebih tenang. Doa merupakan sesuatu [...]

By |April 8th, 2017|Islam|0 Comments