Pentingnya Mendoakan Kebaikan Dan Bahaya Mendoakan Keburukan Pada Anak

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh, Ayah-Bunda Sahabat As Shidiq Aqiqah. Anas bin Malik menceritakan bahwa ibunya yang bernama Ummu Anas datang kepada Rasulullah, sedang ibunya telah memakaikan kain kepadanya dengan separoh kerudungnya dan memakaikan selendang kepadanya dengan separoh yang lain. Ummu Anas berkata,"Wahai Rasulullah inilah anak lekaki kesayanganku. Sengaja aku bawa dia datang kepada engkau untuk menjadi [...]