4 Cara  menghadapi anak pemarah

Anak bandel, suka melawan, membangkang, mengamuk, menentang adalah tanda-tanda ketegangan emosi yang disebabkan oleh perasaan dendam dan marah yang terpendam dalam hati sanubarinya. Ia tidak dapat mengeluarkan perasaan dengan wajar. Maka ia menantang, terkadang mengeluarkan kata-kata kasar, jorok, mengumpat, melemparkan atau membanting sesuatu benda, gulung-gulung, melemparkan dirinya sendiri ke lantai, menampar, menyepak, menendang apa yang [...]