Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sahabat As Shidiq Aqiqah.

Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai keutamaan menjadi seorang perempuan, memiliki saudara perempuan, ataupun memiliki anak perempuan…

Patut diketahui, di zaman  jahiliyah terdahulu, Memiliki anak laki-laki dianggap lebih mulia daripada anak perempuan. Mereka bangga dan bergembira tatkala dikaruniai anak laki-laki. Sebaliknya, bagi sebagian orang kehadiran anak perempuan merupakan aib dan dianggap bencana. Mereka sedih dan kecewa jika dikaruniai anak perempuan. Padahal kehadiran anak perempuan juga termasuk nikmat dari Allah. Oleh karena itu, untuk mengubah pemikiran yang menyimpang ini, maka  Islam datang secara khusus untuk menjelaskan tentang keutamaan anak perempuan dan ganjaran bagi orangtua yang memelihara dan mendidik anak-anak perempuan mereka.

Apakah saja itu?

Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda, “Barang siapa mempunyai tiga orang anak perempuan, lalu bersikap sabar terhadap keluh kesah dan suka duka jerih payah mengasuh mereka. Niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga berkat kasih sayangnya kepada mereka.”

Seorang laki-laki bertanya: “Wahai Rasul bagaimana dengan dua orang anak perempuan?” Rasul menjawab :”juga dua orang anak perempuan.” Seorang lelaki lagi bertanya :”Bagaimana dengan seorang anak perempuan?” Rasul menjawab “Juga seorang anak perempuan” (HR Ahmad, dalam baqi Musnadul Muktsirin 8071)

Dalam hadits lain disebutkan,

“Barangsiapa mempunyai tiga orang anak perempuan atau tiga saudara perempuan, dua orang anak perempuan atau dua saudara perempuan, lalu dia memperlakukan mereka dengan baik dan bertakwa kepada Allah dalam mengasuh mereka, maka baginya surga “ (HR Tirmidzi, Kitabul Birri Wash Shilah 1839)

“Barangsiapa menanggung tiga anak perempuan, lalu mendidik mereka, menikahkan mereka, dan memperlakukan mereka dengan baik maka baginya surga” (HR Abu Dawud , Kitabul Adab 4481)

“Barangsiapa mempunyai tiga orang anak perempuan, lalu bersabar terhadap mereka, memberi mereka minum, memberikan mereka makan, dan sandang dari hartanya, maka kelak pada hari kiamat nanti mereka akan menjadi penghalang baginya dari neraka.” (HR Ibnu Majah, Kitabul Adab 3659)

Dari hadits diatas dapat kita lihat betapa islam begitu memuliakan perempuan. Telah Allah jadikan seorang wanita dapat menjadi sebab mudahnya atau sulitnya seorang hamba untuk memasuki surga Nya. Oleh karena itu, duhai engkau yang merupakan seorang perempuan,  memiliki saudara perempuan, ataupun memiliki anak perempuan ketahuilah bahwa hal itu bukanlah sebuah kehinaan tetapi kemuliaan.

Referensi :

Rahman, Abdur Jamaal. 2005. Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah. Bandung : Irsyad Baitus Salam.