Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Ayah-Bunda Sahabat As Shidiq Aqiqah.

Doa untuk Bayi menjelang Kelahiran. Memiliki keturunan yang saleh/saleha pasti adalah impian Ayah-bunda.  Tetapi adakalanya ayah-bunda mungkin sering bingung harus memulainya darimana. Nah.. Agar tidak bingung, ada suatu amalan sederhana yang dapat ayah-bunda lakukan untuk melahirkan keturunan yang saleh/saleha. Mengapa penulis katakan sederhana? Ya, karena amalan ini tidak perlu biaya besar dan mudah dilakukan. Apakah amalan tersebut?

Doa untuk Bayi menjelang Kelahiran

Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Al Kalimuth Thayyib menyebutkan bahwa ketika  Fathimah, putri Rasulullah telah dekat masa kelahiran anaknya, Rasulullah memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy agar keduanya datang menemui Fathimah untuk membacakan di dekatnya ayat kursi dan firman Allah yang berbunyi :

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. “( Al A’raaf (7) :54)

Allah Ta’ala berfirman :

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa’at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?” (Yunus (10) : 3)

Sesudah itu keduanya membacakan pula surat Al Falaq dan Surat An Naas yang dikenal dengan Al Mu’awwidzatain (adalah surah Al-Falaq dan surah An-Naas karena dua surat tersebut berisi meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan setiap makhluk, dari kejahatan di waktu malam, dari kejelekan tukang sihir, dari kejelekan orang yang hasad, dan dari kejelekan was-was setan) kepadanya.

Mengapa bacaan ini begitu penting?

Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda,” Setiap bayi dari anak keturunan adam akan ditusuk dengan tangan setan ketika dia dilahirkan, sehingga dia berteriak menangis, karena disentuh setan. Selain Maryam dan putranya”(HR. Bukhari 3431).

Berangkat darisini, kita harus menanamkan benteng iman kepada anak kita sejak dini sebagai perisai pelindung. Karena ini merupakan tanggung jawab utama kita sebagai orangtua. Selain itu, disamping sebagai sebuah tanggung jawab, Kita tidak pernah tahu kira-kira  hal buruk apa yang sekiranya bisa menimpa si kecil. Nah, disini fungsi doa bermain, Sebagai penolak bala. Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda,

“Doa adalah senjata seorang Mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit dan bumi. (HR Abu Ya’la)

Jadi amalkan bacaan tersebut ya ayah manakala bunda akan melahirkan yaitu  Ayat kursi, Surat Al A’raaf ayat 54, Surat Yunus ayat 3, Surat Al Falaq dan Surat An Naas.

Semoga bermanfaat Sahabat As Shidiq Aqiqah

Baca Juga

10 Nama Bayi Laki – Laki Pilihan
5 Tips Memberi Nama Bayi
4 Golongan Wanita Penghuni Neraka !
Doa Acara Aqiqah, Sudah Tahu Ayah Bunda ?
Hari Terbaik Untuk Aqiqah

Referensi :

Rahman, Abdur Jamaal. 2005.  “Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah”. Irsyad Baitus Salam : Bandung.

https://www.republika.codotid/berita/dunia-islam/hikmah/16/08/07/objgye313-doa-senjata-orang-mukmin

https://rumayshodotcom/18719-tiga-surat-penting-dibaca-tiap-pagi-dan-petang.html