Puasa adalah perisai dari neraka. Setiap orang pasti mengiginkan surga dan setiap orang juga tidak mengiginkan yang nama nya neraka. Dan yang paling kita impikan iyalah berkumpul dengan keluarga yang sangat kita cintai apalagi kedua orang tua kita di surga kelak tentu sangat kita damba dambakan. Maka Berpuasalah dan serulah keluargamu untuk berpuasa, Karena puasa adalah salah satu sebab masuk ke dalam surga.

Puasa adalah perisai dari neraka

Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda,

“Di surga ada delapan pintu, diantaranya ada pintu yang dinamakan Ar Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa.” (HR. Bukhari)

Jika kita memang mencintai menyayangi keluarga kita maka seru lah keluarga kita ajari anak kita untuk berpuasa. Jangan biarkan ada anggota keluarga kita yang tidak berpuasa di bulan Ramdhan karena puasa adalah perisai dari api neraka.

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda,

“Puasa adalah perisai” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis shahih dari Utsman bin Abil-‘Ash radhiyallahu’anhu bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda:

Artinya: “Puasa adalah perisai dari neraka, seperti perisai salah seorang diantara kamu dari peperangan”. (HR Ahmad: 16278, Nasai: 4/167, dan Ibnu Majah: 1639, dengan sanad shahih).

(lihat: Al-Masaalik Fi Syarh Muwaththa’ –Ibnul’Arabi Al-Maliki : 4/236, Syarh Shahih Bukhari –Ibnu Bath-thal 4/8, dan At-Tamhid –Ibnu Abdil-Barr 19/54).

Baca Juga

AMALAN MENJELANG KELAHIRAN SI KECIL
5 Nama Bayi Perempuan Pilihan Versi As Shidiq
5 NAMA BAYI LAKI – LAKI PILIHAN (A)
5 Manfaat Surat Al Quraisy Nih Ayah Bunda
12 TIPS KEUANGAN ALA ORANG DAHULU