Kisah Tiga Sahabat Yang Gugur Dalam Mempertahankan Bendera Rasulullah

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Sahabat As Shidiq Aqiqah. Dalam perang Mut'ah, Hari itu Jum'at pagi-pagi sekali Rasulullah memberangkatkan 3.000 pasukan untuk menghadapi tentara Romawi. Di Daerah maan pasukan umat islam berkemah. Saat itulah mereka mendengar Raja Romawi bernama Heraklius bersama 100.000 tentara dan 100.000 kabilah-kabilah arab nasrani sehingga total tentara musuh kaum muslimin berjumlah 200.000 tentara! [...]