Islam Radikal…. Apakah Islam Radikal Itu Sebetulnya?

Kata Radikal hari ini sering dilekatkan dibelakang kata islam, yakni Islam Radikal. Patut diketahui bahwa istilah Radikal ini sendiri muncul bukan dari dalam tubuh kaum muslimin. Melainkan perspektif barat dalam memandang islam. Berbicara masalah Radikal.. Apakah makna dari kata Radikal itu sendiri sebetulnya? Kata radikal berasal dari kata radix. Secara literal bermakna akar. Merujuk pada [...]